Home การรักษาทางเลือก

การรักษาทางเลือก

บทความสุขภาพยอดนิยม

สมุนไพรแก้ภูมิแพ้ผิวหนัง

ใช้สมุนไพรแก้ภูมิแพ้ผิวหนัง แก้คันได้ผลดีเยี่ยม

ภูมิแพ้ผิวหนัง คืออาการที่ผิวหนังเราไวต่อสิ่งกระตุ้น ทำให้เกิดอาการเป็นผื่นแดงเม็ดเล็กๆ คันบริเวณผิวหนัง มีตุ่มน้ำ สารก่อภูมิแพ้อาจเป็นแมลง ไร่ฝุ่น อากาศ โลหะ...